วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ความรักเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้(หนังสือ)

หนังสือเรื่อง   ความรักเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้
เขียนโดย  ดร.นวลศิริ  เปาโรหิตย์
บรรณาธิการโดย:  เบญญาวัธน์
สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตามพ.ร.บ ลิขสิทธิ์ 2537 ห้ามการลอกเลียนแบบไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้นอกจากได้รับอนุญาติหนังสือเล่มนี้ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายจาก ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์
หนังสือในโครงการกองทุนเบญญาวัธน์โดยนำรายได้ส่วนหนื่งจากการจำหน่ายจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่และทยอยมอบเป็นสาธารณประโยชน์ตามโอกาสสำหรับห้องสมุดเพื่อผู้ขาดโอกาสของหน่วยงานที่ขาดแคลนโดยผ่านต้นสังกัดของหน่วยงานนั้นๆเช่นโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร  ทัณฑสถาน  สถานพินิจเด็กและเยาวชน เป็นต้น
พิมพ์ครั้งที่1-6  2542-2542โดยสำนักพิมพ์ดับเบิลนาย  พริ้นติ้ง  พิมพ์ครั้งที่7ธันวาคม 2548
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์108สุดยอดไอเดียในเครือสำนักพิมพ์บี มีเดีย กรุ๊ป (Beemedia  Group)
จัดจำหน่ายโดยบริษัท บีมีเดีย กร๊ป (ประเทศไทย)จำกัด
Beemedia Group (Thailand)co;ltd
39/436 ม.1 ซ.เรวดี 9 ถ. ติวานนท์  อ.เมือง นนทบุรี 1000
Tel  02951-5577-8 มือถือ 0-9111-7500  โทรสาร 0-2951-5578
http://www.beemedia/ Group.co.th
Email: inFo@Beemedia.co.th และบริษัทดวงกมลสมัย จำกัด Tel 02-541-7375,02-930-6215

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น