วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

งานประเมินเว็บไซด์

เว็บที่ประเมิน  http://fashions.kenkidshop.com/
1.  ผู้จัดทำเว็บ   Kenkidshop
2. จุดประสงค์ เพื่อต้องการบริการลูกค้าโดยการสั่งซื้อสินค้าในรูปแบบออนไลน์และเพื่อความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีราคาถูกและมีประสิทธิภาพ
3. กลุ่มผู้ใช้ เว็บไซด์นี้จะให้บริการกับกลุ่มบุคคลทั่วไปและสมาชิกที่สนใจสั่งซื้อสินค้าในรูปแบบใหม่ๆที่มีราคาถูกและมีประสิทธิภาพ
4. การเผยแพร่ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูล เนื่องจากเราต้องการบริการลูกค้าโดยการสั่งซื้อสินค้าในรูปแบบออนไลน์และแจ้งสินค้าตัวใหม่อยู่เสมอและมีโปรโมชั่นใหม่ๆเพื่อบริการลูกค้าโดยตรงและแจ้งข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
5. ภาพรวมและเว็บบอร์ด  เว็บไซด์นี้จะให้บริการกับกลุ่มบุคคลทั่วไปและสมาชิกที่สนใจสั่งซื้อสินค้าในรูปแบบใหม่ๆที่มีราคาถูกและมีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น